Mans nieuwsbrief corona situatie

De corona situatie duurt helaas nog steeds voort. Inmiddels is gelukkig de avondklok opgeheven en heeft de eerste bestuursvergadering weer plaatsgevonden. Er zijn echter nog steeds veel maatregelen van kracht die onze bewegingsvrijheid belemmeren. Wanneer alle “corona” regels definitief vervallen blijft nog steeds onduidelijk. Wij zijn van mening dat de gezondheid ten allen tijde voor gaat en zien dan ook op korte termijn geen mogelijkheden weer een gezellige “MANS”  bijeenkomst te organiseren.

Netwerk middag / avond

Tijdens onze ALV hadden wij onze ambities wat bijgesteld om dit jaar de twee netwerkmiddagen om te ruilen voor één netwerkdag. Helaas kunnen wij die ambitie dit jaar niet waar maken. Nadat eerder al de informatiebijeenkomst sneuvelde, is ook de netwerkdag gesneuveld.

Algemene Ledenvergadering met Buffet

Allereerst: bedankt voor de vele donaties! Totaal hebben wij maar liefst 800 euro opgehaald voor gezinnen die het goed kunnen gebruiken. Trots op de vereniging en haar leden! Het jaar 2019 is ten einde. Wij maakten op de valreep tijd om even de laatste zaken van 2019 in orde te maken, maar vooral een tijd om alvast nieuwe kansen te creëren voor in het jaar 2020.

MANS ondersteunt Kerstpakkettenactie kerken

Door het ondernemersnetwerk MANS is onder haar leden een inzameling gehouden voor de Kerstpakkettenactie van de gezamenlijke kerken. Ieder jaar organiseren de diaconie van de Protestantse Gemeente Tubbergen en de Parochiële Caritas Instelling van de H. Pancratius parochie een kerstpakkettenactie voor mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. MANS-voorzitter Niek Hannink: “Vanuit het bestuur hebben wij besloten om deze warme actie te omarmen en te willen ondersteunen.