Copyright Informatie

Copyright Informatie

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij MANS Twente, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts) personen die toegang krijgen tot deze site. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te wijzigen, vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden, of tegen vergoeding beschikbaar te stellen  aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van MANS Twente.

Other Copyrights
Icon made by Freepik from www.flaticon.com is licensed under CC BY 3.0
Stockphoto's by: FreepikMorguefile and Freeimages

reCAPTCHA
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

 

 

MANS

Motiveert

Activeert

Netwerkt

werkt Samen

Mans Twente

Ondernemers Netwerk