MANS Twente stelt nieuwe bestuursleden voor tijdens ALV

MANS Twente stelt nieuwe bestuursleden voor tijdens ALV

MANS Twente stelt nieuwe bestuursleden voor tijdens ALV

geplaatst op: 26-01-2023

De algemene ledenvergadering van ondernemersnetwerk MANS Twente stond donderdag 26 januari in het teken van vernieuwing. Nadat in vergaderlocatie Het Bolscher afscheid was genomen van de oud-bestuursleden werden hun opvolgers voorgesteld. De vacature voor de functie van voorzitter is echter nog vacant. Een actieve zoektocht naar een preses die vanaf 2024 de taken overneemt van voorzitter Niek Hannink is inmiddels gaande. Met het aanwijzen van organisatoren voor verschillende MANS activiteiten is tevens het tijdperk van werkgroepen ten einde en een nieuw begin gemaakt.

Daarnaast werd aangekondigd dat bestuursleden voortaan twee tot maximaal drie jaar zitting kunnen nemen in het bestuur. Hiermee hoopt de club de aantrekkelijkheid van bestuursfuncties te vergroten. Bovendien zijn vers bloed en creatieve impulsen een actueel thema binnen MANS. Dit geldt op bestuurlijk niveau en in het algemeen.

Creatieve impulsen

Om de frisse ideeën en creativiteit te waarborgen, en waar wenselijk te optimaliseren, neemt MANS vanaf 2024 afscheid van de traditionele werkgroepen. Vanaf 2024 worden er voor de netwerkmiddagen en bedrijfsbezoeken willekeurig twee MANS-leden aangewezen die de organisatie van de activiteiten op zich nemen. “Want”, zo redeneert voorzitter Niek Hannink, “als steeds dezelfde mensen bedrijfsbezoeken organiseren, zijn ze nog wel een keer door hun netwerk heen. Het aangewezen duo is uiteraard volstrekt vrij om er meer mensen bij te betrekken”, aldus Hannink. Voor een geleidelijke overgang naar de nieuwe werkwijze, is er gekozen voor een wenperiode. Concreet houdt dit in dat aan de activiteiten voor dit jaar nog invulling wordt gegeven door bestuursleden.  Hannink: “Maar leden waarbij de creativiteit dit jaar al opborrelt en die zich genegen voelen om een activiteit te organiseren, kunnen dit uiteraard aangeven.”.

Ledenaantal zit in de lift

De voorzitter zegt overtuigd te zijn van het grote netwerk van alle leden. Hij motiveert de aanwezigen om deze (zakelijke) kennissen te informeren over MANS en hen uit te nodigen voor het bijwonen van een activiteit. MANS telt momenteel 64 leden. Vanwege corona stond het verenigingsleven in z’n algemeenheid op een laag pitje. Maar de vereniging kan zich opmaken voor een kentering. Maar liefst zeven nieuwe/potentiële leden hebben hun interesse kenbaar gemaakt. Zij nemen deel aan de eerstvolgende MANS activiteit.

Bestuurswisselingen

De voorgenomen aftreding in 2023 van voorzitter Niek Hannink is een jaar opgeschoven. Dit jaar blijft hij nog voorzitter maar in 2024 legt hij definitief zijn voorzittershamer neer. Er wordt nu gezocht naar een geschikte kandidaat die hem kan opvolgen. Ook penningmeester Roy Dams geeft aan af te treden in 2024 en niet herkiesbaar te zijn.  Het bestuur draagt in 2024 Edwin Paus voor als nieuwe penningmeester. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich dit jaar melden. Secretaris Ruben Poffers neemt deze avond afscheid als bestuurslid en wordt opgevolgd door Moniek Lenferink.

Voor Ilse Haarhuis en Hennie Schröder is de ALV van 2023 tevens de laatste avond in hun rol van algemeen bestuursleden. Niek Hannink bedankt beiden in een persoonlijk woord. De drie scheidende bestuursleden krijgen een presentje en een welverdiend applaus. Elise Brand en Roy ter Grote nemen de honneurs van algemeen bestuursleden vanaf deze avond waar. Ter afsluiting genoten de aanwezigen van een goedverzorgd buffet in Het Bolscher.

Foto gemaakt door: Jenny Hilberink

MANS

Motiveert

Activeert

Netwerkt

werkt Samen

Mans Twente

Ondernemers Netwerk