Mans nieuwsbrief corona situatie

Beste Mansleden,

De corona situatie duurt helaas nog steeds voort. Inmiddels is gelukkig de avondklok opgeheven en heeft de eerste bestuursvergadering weer plaatsgevonden. Er zijn echter nog steeds veel maatregelen van kracht die onze bewegingsvrijheid belemmeren. Wanneer alle “corona” regels definitief vervallen blijft nog steeds onduidelijk. Wij zijn van mening dat de gezondheid ten allen tijde voor gaat en zien dan ook op korte termijn geen mogelijkheden weer een gezellige “MANS”  bijeenkomst te organiseren. Ons voornemen is om in het najaar een activiteit te organiseren en wij hopen hier vóór de bouwvak op terug te kunnen komen. Uiteraard is dit afhankelijk van de maatregelen die al dan niet vervallen zijn.

Jaarlijks vindt er een Algemene Ledenvergadering plaats. We hebben besloten dat we daar dit jaar vanaf zien en in 2022 ook het jaar 2021 meenemen. Vanwege de geruime periode zonder activiteiten, hebben we eveneens besloten voor dit jaar geen contributie te innen.

We zien uit naar een nieuwe periode, waarin we weer samen kunnen komen.